Principes en Ideeën

Het componeren

1. Wat is muziek?

Muziek is een communicatiemiddel; wellicht het mooistecommunicatiemiddel dat de kunst biedt.

2. Hoe ontstaat communicatie?

Communicatie ontstaat door afwisseling van spanning en ontspanning, in het leven, in de kunst, in het spel, bij het componeren, het dirigeren, het musiceren en het luisteren.
Consonant - dissonant, Arsis - Thesis, liefde - oorlog, charme -  gewel, lawaai - stilte, structuur, enz. Daarin heeft Kees Vlak veel ervaring opgedaan door zijn werk in het theater bij de grote entertainers.

Ideeën

Zeer belangrijk is het herkennen in de muziek, daardoor ontstaat de indruk dat men het begrijpt. Het geeft tevredenheid en ontspanning.
Dit betekent niet dat de componist plagiaat moet plegen, maar in de voetsporen treden van een grootmeester door middel van een arrangement of stijlcompositie behoort wel tot de mogelijkheden.

Kees Vlak maakt veel gebruik van compositietechnieken en karakteristieken zoals die in diverse landen toegepast worden en direct herkenbaar zijn. Hoewel de thema’s nieuw gecomponeerd zijn, komt de muziek toch direct bekend voor door b.v. het typische Noorse, Ierse, Spaanse, Hongaarse karakter enz.

Dus communicatie!

Ook in zijn andere werken bedient Kees Vlak zich graag van subtitels in de loop van het werk. Bijvoorbeeld “The beautiful landscape”, “The wide ocean”, “Horsemen”, “The beautiful maiden”, “Santa Monica beach”, “Central Park”, “Danklied van de walvissen”, enz.

Voor het voortbestaan en de toekomst van de blaasmuziek is de communicatie noodzakelijk.

Het concours

In de tachtiger jaren was Kees Vlak initiatiefnemer bij de Bond van Orketsdirigenten om te komen tot een andere vorm van het concours in Nederland. Naar zijn mening en blijkens de lege zalen is het concours in zijn huidige vorm anticommunicatief en is de blaasmuziek toe aan een nieuwe impuls.

Alternatief

Het toen voorgestelde alternatief zou kunnen zijn de dag op te delen in 2 delen. In de ochtend kan in een of meerdere kleine zalen een waarderingspel plaatsvinden, gericht op kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverhoging. In de middag gevolgd door een themaconcert gericht op communicatie door middel van de muziek.  Bovenal moet het concert attractief zijn en de mensen aanspreken.

Op een concoursdag moet de stad of het dorp zowel binnen als buiten vervuld zijn van muziek. Ook een gastdirigent kan een stimulerende impuls geven.

Dus zijn er twee nieuwe impulsen:

1. Het concours / muziekfeest in opze veranderen.

2. Gastdirigenten mogelijk maken. Door de basiskwaliteit van het musiceren te verbeteren (eigen vaste dirigent) en te stimuleren. Roulatie brengt nieuwe ideeën en doorbreekt isolatie.